De cursussen:

Dankzij de door de cursisten betaalde bijdragen, is de beroepstraining voor een deel selfsupporting! 
In de beroepstraining werken 2 `a 3 ‘teachers’. Sinds de start bestaat er veel belangstelling voor de
naaicursussen, die voornamelijk door jonge vrouwen, maar ook door enkele jonge mannen werden
gevolgd. Al met al zijn er diverse lichtingen afgezwaaid met een HHIT-certificaat, dat nu al waarde
blijkt te hebben in de ogen van werkgevers. De cursisten krijgen meestal vlot een betaalde baan. De computercursus had aanvankelijk een goede toestroom van leerlingen; momenteel is er echter enige
stagnatie. Toch zijn er in totaal meer dan 20 cursisten met een HHIT-diploma afgeleverd.

Tijdens ons werkbezoek in januari 2006 gaven de cursisten als ‘afstudeerproject’ een powerpoint-presentatie
over diverse onderwerpen. Daarbij bleek het engels echter een struikelblok. Als uitvloeisel daarvan zijn in  dat
jaar dan ook cursussen eenvoudig engels gestart.