Cathedral Family Helper Project Trust

In de miljoenenstad Bangalore worden door C.F.H.P.T. ongeveer 170 kleuters uit de slums liefdevol
opgevangen, verzorgd en onderwezen in 5 dagcentra.
Door het grote aantal kinderen zijn er per centrum naast de leidster 2 helpsters nodig. Behalve de
overkoepelende staf (social workers, administratie en directie) zijn er dus nog 15 mensen werkzaam
in het daghulp-project in Bangalore. Ook hier zien we bijzonder goede resultaten van de inzet van al
deze mensen.
De kosten voor deze dagopvang bedragen -evenals bij HHIT- ongeveer € 100 à € 120 per jaar ofwel
€ 8 à € 10 per maand per kind!

Voorgeschiedenis:

In 1998 vroeg mrs.Vatsala Sebastian, directrice van CFHPT, een bijna 30 jaren bestaande christelijke organisatie in Bangalore, aan de Stichting Een Handreiking [SEH] financiële ondersteuning voor haar werk, omdat eerdere sponsors deze hulp niet meer konden of wilden geven. In de prospectus van CFHPT staat, dat de Trust is “devoted to the needs of the poor slum and rural children irrespective of Religion, Caste, Color and their families in the areas of health, education, nutrition and rehabilitation in order to make them selfreliant and selfsufficient”.
                                                                  
Een landelijke organisatie, die zich bevordering van daghulp ten doel stelt, was bereid om via SEH 3 jaren lang de vier toen bestaande dagcentra van CFHPT te ondersteunen. Later nam de Stichting De Hoenacker dit over en maakte het zelfs mogelijk om een vijfde centrum te starten. Ook nu gebeurde dit via de Stichting Een Handreiking. In de loop van 2006 is door de Stichting De Hoenacker opnieuw een (voor de inflatie aangepaste) subsidie toegezegd voor de jaren 2007 t/m 2009. Daarna is dit nog eens verlengd t/m 2010.

Tijdens een bespreking van de situatie met het CFHPT-bestuur in januari 2011 bleek men het dankzij eigen reserves nog een jaar  vol te kunnen houden met 4 dagcentra in het centrum van Bangalore.
In de loop van 2011 moet blijken of we een nieuwe sponsor kunnen vinden.

We ontvingen enkele jaren geleden een uitvoerig verslag van de diverse activiteiten.
U kunt dit verslag lezen door op deze regel te klikken.

Mevrouw Sebastian, die vanaf het begin leiding gaf aan dit project, is zeer onverwacht in september 2007 overleden. Op verzoek van het bestuur heeft haar echtgenoot, die altijd al bij het project betrokken was, de leiding overgenomen. Het werk heeft daardoor ondanks dit grote verlies gewoon doorgang kunnen vinden.