Bestuur, beloningsbeleid, ANBI

Bestuursleden van de Stichting Een Handreiking zijn:

    Bert Haan, voorzitter
    Truus Nieboer-Jukkema, secretaris-penningmeester
    Nel Antonides-Schmidt
    Sebastiaan Veldkamp
    Gea van Oorspronk-TimmermanBeloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de uitvoering van haar taken.
Bestuurders mogen eventueel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.

Er is geen personeel in dienst, met andere woorden:
In Nederland worden alle werkzaamheden door vrijwilligers gedaan,
zodat werkelijk iedere gedoneerde cent terechtkomt op de plek,waarvoor het bedoeld is.
Voor relatief weinig geld is dan veel te bereiken!

Donateurs worden geworven via mond-tot-mond-reclame, nieuwsbrieven of artikelen,
presentaties e.d. Om zoveel mogelijk kosten te besparen, verloopt de informatie
en communicatie voornamelijk digitaal.2004:
HHIT-gebouwen geopend door Tjitte de Jong, ex-voorzitter SEH.
  
Dankzij de hulp van sponsors heeft de Stichting Een Handreiking in de afgelopen jaren honderden
kinderen en gezinnen een beter bestaan en een betere toekomst kunnen bezorgen. Onze
rechtstreekse, kleinschalige hulp is bijzonder effectief ; dit dankzij het feit dat iedere ontvangen
bijdrage voor 100% besteed wordt aan ‘mensen in nood’! Tegelijkertijd helpen we ongeveer 30
mensen aan zinvol werk en een ‘living’.
Giften voor het werk van de Stichting Een Handreiking, een erkende ANBI-instelling,
zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL66 INGB 0004 3184 36 ten name van Stichting Een Handreiking te Groningen.