De ouders, die in de meeste gevallen analfabeet zijn, krijgen voorlichting en training op het gebied van voeding
(verbouwen van gezonde groenten), gezondheid en hygiëne. Als er in een dorpje behoefte is aan dagopvang,
wordt een bestaand huisje gehuurd, vaak van een alleenstaande vrouw, die dan meteen als helpster en kok
dienst wil doen (zij heeft op deze manier werk en dus inkomen; en zodra de kinderen ’s middags weer naar hun
eigen hutje gaan, heeft ze het huis weer voor zich alleen. Goedkoper en flexibeler kan het niet)

Het eten wordt op een houtvuurtje gekookt. Op de grond liggen meestal matten, waarop 20 - 30 kleuters in kleerma-
kerszit een plaatsje kunnen vinden, pal op elkaar. Aan de wand hangen leerzame platen van dieren, planten, voertui-
gen, voedingsmiddelen enz., vaak door de juf zelf ontworpen en gemaakt. De kinderen leren allerlei vormen, kleuren
en voorwerpen onderscheiden en benoemen, vaak niet alleen in hun eigen taal, maar ook in het engels.. Uiteraard
ook getallen, namen van de dagen en maanden. Er worden liedjes ingestudeerd, verhalen verteld, spelletjes gedaan;
kortom: ze worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen.

                       


                                Dagcentra

De hulpverlening van HHIT is gestart met de opvang van kleuters, die anders overdag min of meer aan hun lot zouden worden overgelaten, omdat de ouders als dagloner moeten proberen de kost te verdienen. Deze kinderen zijn vaak lichamelijk ondervoed en pedagogisch verwaarloosd.  Naast aandacht en medische zorg, onderwijs en spel, krijgen ze in het dagcentrum elke dag een goede maaltijd.
Door de medische zorg (worm-kuren, vitamines e.d.), goede voeding en aandacht voor hygiëne leven de kleuters helemaal op, zelfs zo dat ze een opvallend goede start maken op de lagere school.
De kosten van deze zeer effectieve hulp bedragen slechts
€ 100 à € 120 per jaar per kind, dus  tussen de € 8 en  € 10 per maand!