Familyhome

Naast Helping Hands India Trust   ondersteunt de Stichting Een Handreiking in Bangarapet ook het predikantengezin Susai ten behoeve van de opvoeding van 5 pleegkinderen, 4 meisjes en 1 jongen.
Vier van deze kinderen zijn sinds hun geboorte in het gezin Susai als eigen kinderen opgevoed. De meisjes, omdat ze anders als meisje gedood zouden zijn...

De eerste jaren na de start, van 1995-1999, werd dit initiatief reeds door onze stichting ondersteund.

Omdat de financiële problemen vanwege de opleiding van de kinderen het gezin langzamerhand boven het hoofd groeien, hebben we onze hulp in 2006 hervat.
Voor  € 25 per kind per maand kunnen we deze kinderen in een normaal gezin laten opgroeien in plaats van in de massaliteit van een internaat!

In de zomer van 2010 is ds.Susai wegens een grote tumor in de borst geopereerd.
Ongeveer een jaar later is hij overleden, diep betreurd door zijn gezin en gemeente. In dat laatste moeilijke jaar heeft hij nog zijn 25-jarig ambtsjubileum mogen vieren en de doop van zijn eerste kleinkind mogen meemaken.