Medische zorg

In samenwerking met ziekenhuizen, die gratis artsen en verpleegsters beschikbaar
stellen in het weekend, wordt door HHIT met een zekere regelmaat een 'medical camp'
georganiseerd.       
De laatste jaren besteedt HHIT veel aandacht aan gynaecologische problemen door speciale 'medical camps' te organiseren in samenwerking met een hospitaal.
Vrouwen melden zich doorgaans veel te laat, omdat ze zich niet durven te laten onderzoeken. Daarin komt nu geleidelijk verandering ten goede met als resultaat, dat meerdere levens konden worden gered of verlengd.

                                       

In september 2007 zelfs voor 50 dorpjes in de regio. Daarvan profiteerden maar liefst 1300 mensen!
Als gevolg van deze actie kregen bovendien ongeveer 20 personen gratis een staar-operatie en een ziekenhuis-opname van enkele dagen in een ziekenhuis in de omgeving. 
Ook kregen enkele kleine kinderen een gratis hartoperatie in Bangalore!

In 2008 werden eveneens vele volwassenen in de gelegenheid gesteld om een gratis consult en gratis hulp te verkrijgen Bij de medische controle van de schoolkinderen en kleuters werden nogal wat gevallen  van huidziekten, vitaminegebrek en wormen geconstateerd en moesten bij enkele kinderen de tonsillen worden verwijderd.