NEEDS

In januari 2007 werd de Stichting Een Handreiking benaderd door mr.Premraj uit Kolar Gold Fields
[een half uur rijden van Bangarapet].
In deze plaats is door sluiting van de goudmijnen in het midden van de vorige eeuw grote werkloosheid ontstaan. Dat heeft o.a. tot gevolg gehad dat veel mensen nu in armoede leven in verwaarloosde en verpauperde buurten.
Een tiental jaren geleden is door christenen ter plaatse een organisatie met de naam NEEDS opgericht
om hulp te kunnen geven daar waar het nodig was o.l.v. genoemde mr.Premraj.
Dit gebeurde door voor- en naschoolse opvang aan kinderen te bieden en op incidentele basis hulp aan ouderen en gehandicapten. Tot nu toe is dit gefinancierd door Indiase bedrijven en particulieren, een betrokkenheid, die -voorzover ons bekend- weinig voorkomt in India; van NEEDS een prestatie en  een inzet, die  vertrouwen wekte!

   
Al jaren probeerde men tevergeefs buitenlandse sponsors te vinden voor uitbreiding van het werk en voor een eigen gebouw. Via contacten met HHIT kwam men begin 2007 bij de Stichting Een Handreiking terecht.
Omdat kort daarvoor een heel geschikt pand aan de rand van de slums was gevonden voor de opvang van kinderen voor en na schooltijd, hebben wij gesuggereerd om in de periode dat de kinderen naar school waren, in hetzelfde pand op onze kosten dagopvang te bieden aan ouderen uit deze slums.
Als gevolg daarvan is op 19 april 2007 het eerste OLD AGE DAYCARE CENTRE geopend [voorzover ons  bekend een nieuw fenomeen in de hulpverlening!].
Al na enkele maanden was de toestroom zo groot, dat er op een andere plaats moest worden gewerkt. Het totale aantal regelmatige bezoekers van het centrum steeg in de loop van het eerste jaar tot 60...

In april 2009 werd daarom gestart met een tweede centrum. In totaal ging het tenslotte om ongeveer 80 personen.
Voor € 9,- per maand p.p. kregen deze ‘oudjes’ behalve aandacht en gezelligheid een goede maaltijd en activiteiten aangeboden. Daarnaast soms lichte werkzaamheden waarmee ze iets konden verdienen. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan de gezondheid en medische zorg.

Vanaf april 2008 steunden we ook de voor- en naschoolse opvang van 100 kinderen
uit de slums van Kolar Gold Fields.
Voor de uitvoering van het werk hield Mr.Premraj aanvankelijk nauw contact met de coördinator van
HHIT, mr.Samuel Moses. Toen dit geleidelijk aan minder werd en ook de 3-maandelijkse inhoudelijke
en financiële rapportage aan de Stichting Een Handreiking in 2009 en 2010 steeds meer te wensen
overliet, begonnen er alarmbellen te rinkelen.
Tijdens een verrassingsbezoek in januari 2011 bleek, dat er weinig meer terecht kwam van een
dagprogramma voor de oudjes en dat er alleen nog maaltijden werden verstrekt.
Onze financiële ondersteuning kwam blijkbaar slechts voor een klein deel terecht op de plek, waarvoor
het bedoeld was...
Op grond daarvan hebben we de samenwerking met Needs helaas moeten verbreken.