Stichting Een Handreiking
Nico Rostlaan 11
9721 ZN Groningen
tel.  050  5259120
bankrek. NL66 INGB 0004318436
Nieuwsbrief najaar 2017
Er is weinig opzienbarend nieuws te melden vanuit Helping Hands India Trust, Bangarapet, India. Maar geen nieuws is in dit geval goed nieuws! De projecten die nu al jaren lang lopen worden goed aangestuurd door Sam Moses en de mensen in de dorpjes rond Bangarapet zijn onverminderd blij met alles wat door Helping Hands India wordt aangeboden:

De dagopvang voor peuters en kleuters; de zelfhulpgroepen (sangha's) voor vrouwen; de huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen; computerlessen, naaicursussen, lessen Engels; voedselhulp voor ongeveer 30 ouderen en de “medical camps”.

Het meest succesvol en aansprekend zijn deze “medical camps”, georganiseerd door Helping Hands en uitgevoerd door artsen werkzaam in ziekenhuizen binnen de regio. Een klein stukje uit een mail van Sam Moses over het laatstgehouden kamp j.l. september:

Last Friday we had a an excellent medical camp, conducted by HHIT and Bangalore-VMRC Hospital. There were nearly 150 patients and the doctors could treat all of them.

Free medicines and ointment were given . Mr Sharma sponsored lots of medicines for this camp Dr. Marie brought lots of medicines from her hospital!

6 people were referred for a cataract operation for free. And 3 patients referred to the hospital for heart problem. I have to do the follow up work in the coming days. It is a challenging work and I like it.


In dit mailtje noemt Sam de naam Mr. Sharma, een zakenman die een waardevolle relatie is voor Helping Hands. Hij is betrokken en geeft adviezen op allerlei terrein. Dr. Marie is een arts, zij is de voorzitter van het bestuur van Helping Hands India Trust. Ook zij is zeer betrokken, zoals te lezen valt in het mailtje.
Sam schrijft verder:

This month several programs were conducted through HHIT : board meeting, APEX meeting, medical camp, old age visits ..etc.

We worden door hem steeds op de hoogte gehouden van alle activiteiten, regulier of bijzonder.

In het familyhome Susai is de situatie onveranderd. Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief betalen we nu alleen nog het leefgeld voor het jongste kind Preetham. Voor Hannah, het jongste meisje, betalen we de verpleegsters-opleiding inclusief alle kosten van het internaat. Zij heeft aspiraties om door te studeren voor arts.

De 4 dagcentra van Cathedral Family Helper Project in de slums van Bangalore zijn niet meer in bedrijf. Helaas heeft het bestuur van deze stichting besloten om te stoppen met het werk per 1 april jl. Helaas, want het project voorziet in een behoefte. Maar zonder bestuur ter plekke kunnen wij niets beginnen en dus wordt na meer dan 10 jaar hulp de samenwerking beëindigd. De bestuursleden zijn oud en ziek en ook de uitvoerend directeur, Mr. Sebastian, is oud en kan/wil niet meer verder.

Vanuit Bangarapet kwam afgelopen week een bericht dat er een cycloon voorbij is getrokken. Harde wind en hevige regenval veroorzaakten het instorten van huizen, het omvallen van bomen. Ook een dagcentrum van Helping Hands is geraakt, het dagcentrum in Dinkothur. Er zal vervangende ruimte gezocht worden. Gelukkig zijn er geen gewonden of erger gevallen bij de kleuters en de leiding van het dagcentrum.

Onze donateurs willen we opnieuw hartelijk danken voor hun belangstelling en trouwe steun! U kunt er van verzekerd zijn, dat 100% van uw gift wordt gebruikt voor het goede doel: hulp aan de allerarmsten in een land, waar de kloof tussen arm en rijk alleen maar lijkt te groeien… Voor januari 2018 staat weer een werkbezoek gepland naar India door een aantal bestuursleden. De tickets zijn al geboekt! We zullen u uiteraard op de hoogte houden van wat we daar zullen zien en bespreken met Sam Moses, zijn vrouw Urmila en de staf van Helping Hands.

Namens het bestuur
Truus Nieboer-Jukkema, secretaris-penningmeester