Stichting Een Handreiking

Helperpark 268-28

tel.050 5259120

9723 ZA Groningen

bankrek. NL66 INGB 0004318436

Nieuwsbrief najaar 2018

Ook dit jaar is het ontwikkelingswerk van Helping Hands India Trust [HHIT] ten behoeve van de arme plattelands-bevolking in de omgeving van Bangarapet [Karnataka] onverminderd doorgegaan. Alleen voor de vocational training [m.n. de cursussen engels en computer] is de belangstelling afgenomen, waarschijnlijk doordat steeds meer scholen deze vakken opnemen in hun reguliere onderwijs of doordat de overheid gratis cursussen aanbiedt.

In plaats daarvan is een start gemaakt met een ‘playschool’ [opvang en intensieve begeleiding] voor zeer jonge kinderen uit de omgeving van de HHIT- campus in de verwachting, dat dit vanwege de kwaliteit zou kunnen uitgroeien tot een goed betaalde opvang voor kinderen van werkende ouders en dus een soort Income Generating Project voor HHIT zou kunnen worden .Iets soortgelijks zou kunnen gebeuren met een ander project; sinds kort blijkt de staat Karnataka geld beschikbaar te stellen voor minorities zoals christenen, moslims, alevieten e.d. Het indiase bestuur van HHIT heeft in dit verband steun gevraagd voor de bouw van een Communityhall, die verhuurd zou kunnen worden voor bruiloften, vergaderingen e.d. Er is dit jaar een aanvang gemaakt met de bouw, maar voortdurend moet er gewacht worden tot er een volgende storting van geld plaatsvindt.

Ondertussen schijnen er al boekingen voor volgend jaar gedaan te worden…Sam schrijft in het laatste kwartaalrapport m.b.t. de bouw-activiteiten:

The government sanctioned 5.000.000 Rupees [in stead of the requested

10.000.000], since it is a rural place. The amount would be disbursed in 4-5 installments. One of the main purposes would be to sustain the work of HHIT by renting out the Community Hall to the General Public for a gathering of 50 –

150 people. The construction started on June 13, 2018 on Contract basis. As on date September 8, two installments have been received of Rs.600.000 each. The work has reached to the beamlevel.

Dagcentra: Zowel het dagcentrum in Dinkothur als in Betrayanahalli [20 kleuters] functioneerde goed; alleen moest Dinkothur met ingang van het nieuwe schooljaar worden gesloten, omdat er slechts 6 kinderen overbleven. In Nehru Nagar kon echter met instemming van de lokale autoriteiten een nieuw centrum worden geopend met 20 kinderen, zodat ook onze [zeer gewaardeerde] ‘teacher’ Sumithra een nieuwe werkplek kon krijgen.

Het aantal schoolgaande kinderen, dat we steunen, blijft in het nieuwe schooljaar ongeveer gelijk aan het vorige jaar [momenteel 311], verspreid over
16 dorpjes. In juni kregen ze allemaal schriften en andere schoolspullen, die de ouders zelf niet kunnen betalen. Het onderwijs zelf is gratis, maar voorheen werden de kinderen van de meestal analfabete ouders vaak thuisgehouden om op de kleintjes te passen of om een centje mee te verdienen.
In de loop van de 18 jaren, die HHIT nu werkzaam is geweest in de regio, zien
de ouders steeds meer het belang van onderwijs in. Diverse gezinnen zijn uit de ergste armoede gekomen, doordat hun kinderen na de schoolperiode een baan hebben gevonden en nu zelf geld verdienen.

Uiteraard is ook het werk met de vrouwengroepen [sanghas] heel belangrijk. De vrouwen krijgen voorlichting op allerlei gebied en leren sparen, lenen en
aflossen met de hulp van de ‘social workers’, zodat ze beter opgewassen zijn tegen probleemsituaties en niet meer in handen vallen van woekeraars. Daarnaast wordt ook geprobeerd ‘income generating projects’ op te starten. Probleem daarbij is echter, dat het moeilijk is om vaste kanalen naar afnemers te creëren.

Er zijn nu nog 16 sangha-groepen, sommige groepen gaan op een gegeven moment zelfstandig verder of worden onregelmatiger bezocht. Af en toe start er een nieuwe groep. In Varadhapura, dat ver weg ligt van Bangarapet en dat minder goed functioneert, gaat een vroeger door ons gesponsorde school- jongen[!], die nu in Bangalore een baan heeft, als vrijwilliger de groep vrouwen in zijn dorp begeleiden [uiteraard met ondersteuning van de ‘social workers’]. Een bijzondere ontwikkeling…Nog steeds worden zo’n 30-tal gebrekkige en alleenstaande ouderen ondersteund met voedselpakketten en kleding. De social workers, die regelmatig in de dorpjes komen voor huisbezoek en sangha-vergaderingen, houden hun situatie in de gaten.

In juli is weer een ‘medical camp’ georganiseerd in samenwerking met een ziekenhuis, dit maal in een van de dorpjes i.p.v. op het terrein van HHIT. Het vroeg extra veel organisatie, maar werd een groot succes. Zo’n 200 patienten konden worden gechecked en zo nodig worden doorverwezen.De Stichting Een Handreiking [SEH] bestond in juli 2018 25 jaar.
De eerste 5 jaren werkten we in Roemenië, gesteund door de Ned.Geref.Kerk
in Groningen, die het werk adopteerde als diaconaal project; na 1998 verschoof de hulpverlening naar India. Ook dat fungeerde als diaconaal project voor de Tehuisgemeente, te meer, nadat er in het kader van een World Servants
project door jongeren [2003] en in 2004 door een grote groep volwassenen uit deze gemeente werd meegewerkt aan de HHIT-gebouwen. Ook na 2010, toen andere diaconale doelen werden gekozen door de Tehuisgemeente, bleven
vele leden donateur van SEH. Voor dit jaar ontvingen we zelfs een eenmalige
gift van € 10.000 door bemiddeling van een gemeentelid!

We zijn al onze donateurs zeer dankbaar voor hun trouwe steun! En we hopen, dat openvallende plaatsen weer worden ingevuld door nieuwe donateurs.

Van onze kant kunnen we verzekeren, dat 100% van uw giften wordt besteed aan het goede doel en dat we ieder jaar opnieuw ter plekke werk en financiën controleren. Ook voor januari 2019 staat al weer een werkbezoek gepland!

Namens het bestuur

Truus Nieboer-Jukkema, secretaris SEH