Schoolgaande kinderen

Voor schoolgaande kinderen geldt dat ouders een schooluniform, boeken en ander lesmateriaal vaak niet kunnen betalen. De kinderen worden ingeschakeld bij het werk of het oppassen op de kleintjes en missen zo de kans op een betere toekomst. Deze situatie is uitzichtloos, wanneer er geen hulp geboden wordt zowel financieel als door middel van sociale stimulans en medische begeleiding.

Helping Hands India Trust sponsort momenteel ongeveer 400 kinderen uit 18 dorpjes. Ze worden voorzien van alle schoolbenodigdheden, worden medisch onderzocht en zo nodig behandeld. Verder onderhouden de ´social workers´ regelmatig contact met de ouders en de leerkrachten van de verschillende scholen.

In sommige dorpen wordt ´s avonds huiswerkbegeleiding aangeboden. De ouders zijn meestal analfabeet. Van hen is weinig hulp en stimulans te verwachten. Bovendien hebben de simpele hutjes vaak geen electrisch licht, laat staan een aparte ruimte. Een paar keer per jaar komen de sponsorkinderen uit de verschillende dorpen bijeen voor een feestelijke dag van sport en spel. Ook de ouders worden regelmatig uitgenodigd voor voorlichting en/of training. Zo wordt aandacht besteed aan hygiëne, gezonde voeding, het voorkomen en behandelen van ziekten enz.

De kosten van deze hulp zijn minimaal.
Voor slechts 25 euro per jaar kan een schoolkind een kans op een betere toekomst krijgen!