ondersteunt
mensen in nood

in INDIA  via

Helping Hands India Trust
Cathedral Family Helper Project

FamilyHome

Hulp en opvang voor
     30 ouderen

De gebouwen van Helping Hands India Trust
STICHTING    EEN    HANDREIKING
Dagopvang voor 200 kleuters
Hulp aan 400 schoolkinderen
Zelfhulp-groepen ( 300 vrouwen)
Medische zorg
Cursussen